De school is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

RSIN/fiscaal nummer: 006071624

Giften zijn hartelijk welkom!

Het meest recente jaarverslag staat onder de kop ‘Documenten’.