De Joos van Larenschool wordt hoofdzakelijk bezocht door kinderen uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Arnemuiden, maar wordt daarnaast bezocht door kinderen vanuit andere kerkelijke gemeenten. Deze ouders onderschrijven de grondslag en de doelstelling van de stichting, zoals deze verwoord zijn in de schoolgids. Bijna alle leerlingen komen uit Arnemuiden zelf.

De school gaat uit van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Arnemuiden en is bestuurlijk ondergebracht in een stichting. De naam van de stichting luidt: Stichting tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde grondslag, uitgaande van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Arnemuiden.