De naam van de school
dsc09590De school is vernoemd naar ds. Joos van Laren, Gereformeerd predikant te Arnemuiden in de jaren 1585-1608. Deze Jodocus Larenus (Latijnse naam) werd dus predikant te Arnemuiden 400 jaar voor onze stichting werd opgericht.
Joos van Laren werd geboren op 15 augustus 1563 te Komen in de Zuidelijke Nederlanden (België).  Op 15 september 1585 werd hij door de Classis als predikant geplaatst te Arnemuiden. In 1608 nam ds. Joos van Laren het beroep aan van de gemeente Vlissingen, waar hij op 24 oktober 1618 is gestorven. Op 27 februari 1586 werd er in de Arnemuidse pastorie een zoon geboren welke eveneens genoemd werd Joos van Laren. Deze Joos van Laren werd eveneens predikant en volgde later zijn vader op in Vlissingen.  Van deze ds. Joos van Laren zijn nog een aantal preken bewaard en verzameld in één band: “Al de werken van …. “. Een fotografische herdruk van dit boek is aanwezig op onze school. Ook is er een portret van Joos van Laren op school aanwezig.
De identiteit van de school is nauw verbonden met de kerk en daarom is de school naar deze Arnemuidse predikant genoemd.

Oprichting van de school
Op 17 juni 1985 was er een overleg tussen de kerkenraden van Arnemuiden en Middelburg over de op te richten stichting. Besloten werd om in Arnemuiden een basisschool te stichten. Op 28 juni 1985 werd de stichting opgericht bij notariële akte en op dezelfde dag werd het verzoek tot stichting van een eigen school verzonden aan het gemeentebestuur van Arnemuiden.